Shirakawa-go ในวันหยุดสัปดาห์ทอง

ภาพความงามแห่งอดีตของชนบทญี่ปุ่น

ชิระคะวะโกะ (Shirakawago) ตั้งอยู่ไกลจากเมือง และนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เมืองในชนบทแห่งนี้รอดพ้นจากความเจริญทันสมัยของศตวรรษที่ 20 บ้านหลังคาหญ้าเก่าแก่ของที่นี่ยังคงมีผู้คนอาศัยอยู่ และทุ่งนาก็ยังคงหว่านไถและเก็บเกี่ยว นี่หมายถึงมรดกโลกไม่ได้เป็นเพียงพิพิธภัณฑ์ หรีอแหล่งท่องเที่ยว แต่ยังเป็นชุมชนที่มีผู้คนอาศัย ทำมาหากิน การแวะไปชมในช่วงวันหยุดสัปดาห์ทองนั้น เป็นช่วงกลางฤดูใบไม้ผลิ แต่ฉันก็พลาดฤดูดอกซากุระ

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.