กินลมชมวิว อะระชิยะมะ กับจักรยาน

ชมสะพาน ป่าไผ่และสถานที่งดงามอีกหลายแห่ง

โดย Suwannee Payne   

เกียวโตมีสถานที่งดงามหลายแห่งที่เหมาะสมในการปั่นจักรยานเที่ยว หนึ่งในสถานที่นั้นก็คือ อะระชิยะมะ (Arashiyama) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของใจกลางเกียวโต มาสัมผัสกับอะระชิยะมะกับจักรยาน เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ปั่นไปตามถนนหลังชมบ้านเรือน และวิถีชีวิตของผู้คน ร้านให้เช่าจักรยานอยู่ข้างๆ สถานีซะกะอะระชิยะมะ (Sagaarashiyama) เช่าได้สะดวกสบาย แต่อย่าลืมพกหนังสือเดินทางไปแสดงที่ร้าน

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.