ภาษาอังกฤษแบบญี่ปุ่นแปลกๆ #7-12

การ์ตูนจาก Evacomics

โดย Evangeline Neo   

นี่คือภาษาอังกฤษแบบญี่ปุ่นแปลกๆ ตอนสอง มาให้อ่านกัน

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Evangeline Neo