มองญี่ปุ่นผ่านตุ๊กตา 1

ตุ๊กตาญี่ปุ่นเป็นมากกว่าของเล่นสำหรับเด็ก

ตุ๊กตาในญี่ปุ่นไม่ได้เป็นแต่เพียงของเล่นสำหรับเด็กๆ ตุ๊กตาตัวน้อยๆ ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ส่อให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอีกด้วย ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีตุ๊กตาหลากหลายชนิดสืบทอดกันมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมาแต่โบราณกาล มองญี่ปุ่นผ่านตุ๊กตา เป็นบล็อกสองบล็อก ที่ฉันหยิบยกเอาบางส่วนของตุ๊กตาญี่ปุ่นมาให้ชมกัน มาทำความรู้จักกับประเทศญี่ปุ่น ผ่านตุ๊กตา....

ตุ๊กตาโคะเคะชิ (Kokeshi) ตุ๊กตาไม้โบราณที่เริ่มมีขึ้นตั้งแต่กลางสมัยเอโดะ ระหว่างปี 1600–1868 ทำจากการกลึงและแกะสลักไม้อย่างปราณีต ต่อจากนั้นก็นำมาเพ้นส์สีอย่างสวยงาม ในสมัยเอโดะ ตุ๊กตาโคะเคะชิเปรียบเสมือนผู้คุ้มครองดูแลเด็กผู้เป็นเจ้าของ ให้รอดพ้นจากพิษภัยนานาประการ ปัจจุบันตุ๊กตาโคะเคะชิจัดว่าเป็นของที่ระลึกอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น และได้รับการออกแบบพัฒนาขึ้นเป็นสินค้าหลากหลายชนิด เช่น กล่องข้าวเบ็นโตะโคะเคะชิ และน้ำหอมโคะเคะชิ

ตุ๊กตาฮินะ (hina) ตุ๊กตาสำหรับงานเทศกาลเด็กผู้หญิง หรือเทศกาลฮินะมัตสึริ (Hina Matsuri) เทศกาลโบราณที่จัดให้มีขึ้นในวันที่ 3 มีนาคมของทุกปี บ้านที่มีเด็กผู้หญิงจะนำเอาตุ๊กตาชุดชาววัง ที่ส่วนใหญ่โอบะซัง หรือย่าและยายของเด็กจะเป็นผู้จัดหามาให้ และบ่อยครั้งที่เป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกหลาน โดยทั่วไปตุ๊กตาฮินะหนึ่งชุดจะมี 15 ตัว จัดเป็นชั้นๆ ลดลั่นกันไป ตั้งแต่ตุ๊กตาจักรพรรดิ จักรพรรดินี เจ้าชาย เจ้าหญิง ไปจนถึงผู้รับใช้

ตุ๊กตาดะรุมะ (Daruma) เป็นตุ๊กตาที่ลอกแบบมาจากพระโพธิธรรม (ตั๊กม้อ) พระภิษุในพุทธศาสนา ผู้ก่อตั้งพุทธศาสนาลัทธิเซน ส่วนใหญ่จะทาสีแดง ซึ่งเป็นสีจีวรของพระผู้ใหญ่ ตุ๊กตาดะรุมะถือว่าเป็นตุ๊กตาขอพรของคนญี่ปุ่น ปรกติแล้วตุ๊กตาดะรุมะที่วางขายตามร้านจะเว้นลูกตาทั้งสองข้างไว้ ไม่ระบายสี เมื่อคุณขอพรแล้วก็ระบายสีลูกตาข้างใดข้างหนึ่ง และเมื่อสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาก็จะเติมลูกตาข้างที่เหลือ

เห็นไหม ตุ๊กตาญี่ปุ่นเป็นมากกว่าของเล่นสำหรับเด็กจริงๆ เพียงแค่มองดูตุ๊กตาแบบเก่าก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมเก่าแก่ โปรดติดตาม มองญี่ปุ่นผ่านตุ๊กตาตอนสองนะค่ะ

1
1
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

เข้าร่วมการสนทนา

Sutida Suttisirikul หนึ่งปีมาแล้ว
น่าสนใจเนอะ ไปคราวหน้าจะซื้อตุ๊กตา ดะรุมะ มาสักตัว

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.