กลอนไฮกุกับดอกซากุระ

เพลินกับคำกลอนภายใต้ดอกไม้สุดสวยของญี่ปุ่น

โดย Suwannee Payne   

'ไฮกุ' บทกวีอันเรียบง่ายของญี่ปุ่นนั้น เป็นบทกลอนเปล่าสั้นๆ ที่มีเพียงสามวรรค วรรคแรกและวรรคที่สามจำกัดให้มีเพียงห้าคำ ส่วนวรรคที่สองมีเจ็ดคำ กลอนไฮกุนั้นเรียบง่ายไม่ยึดติดกับแบบแผน แต่ลึกซึ้ง ซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลาคิดคำนึงอยู่นานในการตีความ ที่ผู้แต่งต้องการสื่อ บ้างก็ไม่ต้องคิดอะไรเลย อ่านแล้วสัมผัสได้ในทันที

ในยามที่ดอกซากุระเบ่งบาน เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่สร้างบรรยากาศอันหลากหลาย ตั้งแต่สดใส โรแมนติค ไปจนถึง เหงา เศร้า โหยหา และแน่นอนอยู่แล้วที่กวีไฮกุหลายท่านได้เรียงร้อยถ้อยคำออกมาเป็นกลอนเปล่าอยู่มากมาย ฉันขอนำเอาบางส่วนมาให้อ่านกันสนุกๆ พร้อมชมภาพดอกซากุระพันธ์บานเร็ว ที่ฉันไปชะเง้อคอถ่ายรูปในกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีสิ่งหนึ่งที่ฉันขอบอกกล่าวไว้ล่วงหน้าคือ การแปลกลอนไฮกุจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย แล้วให้ตรงกับจำนวนคำที่กลอนไฮกุกำหนดไว้นั้น มันไม่ง่ายเลย ดังนั้นอาจจะมีคำเกินมาบ้าง

https://dashboard.japantravel.com/photo/44020-183535/800/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B0-183535.jpg

ถึงเวลา.. ซากุระ ( When cherry blossoms)

ล่วงหล่นโปรยปราย (scatter)

ไม่มีคำว่า..เสียใจ (no regrets)

กลอนไฮกุของท่านอิสสะ (Issa)

https://dashboard.japantravel.com/photo/44020-183534/800/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B0-183534.jpg

ในช่วงเวลาสั้นๆ (Very brief)
เบ่งบานสะพรั่ง บนยอดไม้ (Gleam of blossoms in the treetops)
ในคืนแสงจัทร์ฉาย (On a moonlit night.)

กลอนไฮกุของท่านบะโชะ (Basho)

https://dashboard.japantravel.com/photo/44020-183538/800/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B0-183538.jpg

ดูดดื่มน้ำจากเมฆฝน (Drinking up the clouds)
ดารดาษไปด้วยดอกซากุระ (it spews out cherry blossoms)
เลยนะ..ภูเขาโยะชิโนะ (Yoshino Mountain.)

กลอนไฮกุของท่านบุซอน (Buson)

https://dashboard.japantravel.com/photo/44020-183540/800/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B0-183540.jpg

สิ้นเสียงระฆังวัด (Temple bells die out.)
แต่กลิ่นหอมของซากุระไม่คลายหาย (The fragrant blossoms remain.)
ช่างเป็นคืนที่ดีเยี่ยม (A perfect evening!)

กลอนไฮกุของท่านบะโชะ (Basho)

ความงามชั่วครู่ชั่วคราวของดอกซากุระ แต่งดงามตลอดไปในบทกลอนไฮกุ แม้จากมาแสนไกล และหมู่มวลดอกซากุระคงปลิดกลีบร่วงหล่น แต่ความงามยังคงประทับอยู่ในใจเฉกเช่นในบทกวี....

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

5
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

แสดงความคิดเห็น