Fushimi Inari Taisha Shrine

ศรัทธาก่อเกิดเสาโทริอิหมื่นต้น ณ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว ในอดีตศาลเจ้าแห่งนี้ชาวนาสร้างขึ้นเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เปรียบเสมือนเป็นทูตหรือผู้เดินสาสน์ของเทพเจ้าีแห่งการเก็บเกี่ยว เพื่อนำข่าวสาสน์จากรสรวงสวรรค์มายังโลกมนุษย์ เป็นที่สถิตของพระแม่โพสพ เพราะเชื่อกันว่าผืนดินอุดมสมบรูณ์ด้วยน้ำทำให้ปลูกข้าวได้ดี และเมื่อผลผลิตดีทำให้เป็นแหล่งวัตถุดิบที่สามารถผลิตเหล้าสาเกคุณภาพดีด้วยเช่นกัน  สาเก นับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้เกียวโต นอกเหนือจาก ราเมน ที่เป็นอาหารขึ้นชื่อแล้ว ผู้ที่มากราบไหว้ขอพร จะขอให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงศาลเจ้าแห่งนี้เคยเป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง Memories of Geisha ซึ่งทำให้มีผู้รู้จักมากยิ่งขึ้น  การเดินทางมายังศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ สามารถนั่ง JR Nara Line ลงที่สถานี Inari พอออกจากสถานีจะพบศาลเจ้าอยู่ตรงข้ามสถานีเลย หรือจะนั่งรถไฟ Keihen Line มาลงสถานี Fushimi Inari แล้วเดินต่อมาอีกราว 300 เมตร ประมาณ 5 นาที ศาลเจ้าแห่งนี้เปิดให้เข้าชมตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าเข้าชม จากด้านหน้าทางเข้าก็จะเห็นรูปปั้นจิ้งจอก และเสาโทริอิตั้งเด่นเป็นสง่าทอดยาวตามทางมาเรื่อย ๆ จนถึงบริเวณด้านหน้าศาลเจ้า ก่อนเข้าไปไหว้ขอพรจะมีบ่อน้ำไว้ให้้ล้างมือกันก่อน โดยใช้กระบวยตักน้ำขึ้นมาล้างมือซ้ายก่อน ต่อด้วยมือขวา แล้วให้ยกไม้กระบวยตั้งขึ้น (ทางศาลเจ้าจัดทำภาพแสดงขั้นตอนไว้ในบริเวณนั้นด้วย)  เข้าไปสักการะขอพรพระแม่โพสพ และเทพเจ้าจิ้งจอกเสร็จ  เดินมาทางด้านขวามือ ก่อนถึงบริเวณทางขึ้นอุโมงค์เสาโทริอิหากต้องการเช่าเครื่องราง ทางศาลเจ้าก็มีบริการไว้ให้ในบริเวณนั้น เส้นทางของอุโมงค์แบ่งเป็น 2สาย สามารถเลือกเดินทางไหนก็ได้เพราะเสาโทริอินั้นจะทอดยาวไปจนถึงฟูชิมิอินาริไทชะ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาวที่อยู่ทางด้านบน  เส้นทางการเดินผ่านอุโมงค์เสาโทริอิจะใช้เวลานานประมาณ 2 -3 ชั่วโมง หลังจากลงมาหากต้องการหาซื้อของฝาก ของที่ระลึก อาหาร น้ำดื่ม ในบริเวณด้านขวาของทางลงจะมีร้านรวงมากมายเปิดให้บริการอยู่ในบริเวณนั้น

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

แสดงความคิดเห็น

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.