เท็นจิน มัตซึตริ - ริคุโทะเกียว

เทศกาลเรือเก่าแก่กว่าพันปีแห่งโอซะกะ

โดย Kaitlynn Scannell   

เท็นจิน มัตซึตริ คืองานเทศกาลที่สำคัญของโอซะกะ ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าพันปี และจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฏาคม งานเทศกาลนี้แบ่งออกเป็นสามภาคคือ โยะมิยะไซ, ริคุโทะเกียว และ ฟุนะโทะเกียว

ริคุโทะเกียว เริ่มขึ้นในยามบ่ายของวันที่ 25 โดยเริ่มจากศาลเจ้าเท็มมันกุ ผ่านศาลากลางไปยังสะพาน สำหรับทำพิธีฟุนะทะเกียว ที่เท็นจินบะชิ-คิตะซุเมะ เริ่มต้นขบวนแห่ด้วยขบวนที่ทุ่มเทให้กับความเจริญรุ่งเรืองของเมืองโอซะกะและประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างสันติ คุณจะเห็นโอะฮะกุรุมะ ซึ่งเป็นรถของขุนนางในสมัยเฮอัน ตามมาด้วยโกะฮุเร็น ซึ่งอยู่กึ่งกลางของขบวนพาเรด

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

ต้นฉบับโดยKaitlynn Scannell

แสดงความคิดเห็น