นาฮะ

เที่ยวไปในโอกินาวา

โดย Michael Flemming   

นาฮะเป็นเมืองหลวงอยู่ทางตอนใต้ของเกาะใหญ่ของจังหวัดโอกินาว่า และเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม ความบันเทิงและการปกครอง. ผู้ที่มาเยือนโอกินาว่าส่วนใหญ่จะเริ่มต้นการเดินทางที่สนามบินนานาชาตินาฮะ หรือเดินทางผ่านท่าเรือโทมาริที่เมืองนาฮะ เมืองนาฮะนี้มีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่นประมาณ 325,000 คน

จุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจะพลาดไม่ได้ในการไปเยือนโอกินาว่าได้แก่สถานที่ต่างๆในเมืองนาฮะที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก เช่น ปราสาทชูริซึ่งฟื้นฟูบูรณะเป็นที่ประทับและเป็นศูนย์กลางการปกครองของราชวงศ์ริวกิว  ด้านหน้าของปราสาทชูริ คือ ประตูศิลา โซโนฮยาน อุตากิ ทางเสด็จที่สงวนไว้สำหรับพระราชาเท่านั้น เพื่อเสด็จออกเยี่ยมเยียนประชาชนของพระองค์ ในบริเวณใกล้เคียงยังมีสุสานหลวง ทามาอือดือน สำหรับฝังพระศพของราชวงศ์ และสวนหลวงชิกินาเอน ซึ่งใช้เป็นที่ประทับพักผ่อนและต้อนรับพระอาคันตุกะที่มาเยี่ยมเยือนอาณาจักรริวกิว

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Virongrong Prawittanon

Virongrong Prawittanon @virongrong.prawittanon

 

ต้นฉบับโดยMichael Flemming

แสดงความคิดเห็น