สะพานเซะโตะ โอะอะชิ

เชื่อมต่อระหว่างฮอนชูกับชิโกะกุอย่างมีสไตล์

โดย Leslie Taylor   

ในฐานะที่เป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะ สะพานเป็นสิ่งสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศญี่ปุ่น จากสะพานทั้งหมดในประเทศ สะพานเซะโตะ โอะอะชิ (Seto Ohashi) ในโคะจิมะ (Kojima), คุระชิกิ  (Kurashiki), จังหวัดโอะกะยะมะ (Okayama) เป็นหนึ่งในสะพานที่สวยที่สุด ทอดข้ามความยาวของทะเลในเซะโตะ เป็นสะพานที่เชื่อมต่อฮอนชูและชิโกะกุเข้าด้วยกัน วิวที่ดีที่สุดของสะพานเซะโตะ โอะอะชิ และทะเลใน สามารถชมได้จากบนภูเขาวะชุซาน (Washuzan) ในเมืองคุระชิกิ จังหวัดโอะกะยะมะ แม้ว่าการเดินทางไปชมวิวนี้จะเป็นการออกนอกเส้นทางสำหรับผู้คนมากมาย แต่วิวก็สวยคุ้มค่าจริงๆ

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Leslie Taylor