ศาลเจ้ากิบิซึตฮิโกะแห่งทุ่งราบกิบิ

ศาลเจ้าที่งดงามของโอะกะยะมะ

โดย Suwannee Payne   12 พ.ค. 2557

ศาลเจ้ากิบิซึตฮิโกะ (Kibitsuhiko) แห่งทุ่งราบกิบิ ( Kibi Plain) สร้างขึ้นในปี 1697 เป็นศาลเจ้าที่สวยงดงามมาก บริเวณของศาลเจ้าค่อนข้างกว้าง มีอาคารหญ่ๆ อยู่หลายหลัง แต่ละหลังสร้างด้วยไม้ มีรายละเอียดสถาปัตยกรรมที่งดงาม

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.