ศาลเจ้ากิบิซึตฮิโกะแห่งทุ่งราบกิบิ

ศาลเจ้าที่งดงามของโอะกะยะมะ

โดย Suwannee Payne   12 พ.ค. 2557

ศาลเจ้ากิบิซึตฮิโกะ (Kibitsuhiko) แห่งทุ่งราบกิบิ ( Kibi Plain) สร้างขึ้นในปี 1697 เป็นศาลเจ้าที่สวยงดงามมาก บริเวณของศาลเจ้าค่อนข้างกว้าง มีอาคารหญ่ๆ อยู่หลายหลัง แต่ละหลังสร้างด้วยไม้ มีรายละเอียดสถาปัตยกรรมที่งดงาม

ถ่ายภาพโดย Suwannee Payne
JapanTravel พาร์ทเนอร์