ศาลเจ้ากิบิซึตที่โอะกะยะมะ

เพรชน้ำหนึ่งแห่งทุ่งราบกิบิ

โดย Suwannee Payne   

เมื่อฉันตัดสินใจไปปั่นจักรยานที่ทุ่งราบกิบิ ( Kibi Plain) ฉันทราบว่าเส้นทางจะผ่านไปยังศาลเจ้า 2-3 แห่ง ก็คิดว่าคงเป็นศาลเจ้าเล็กๆ แต่แล้วก็เกินความคาดหมาย ศาลเจ้าสองแห่งของทุ่งราบกิบิ คือ เพรชน้ำหนึ่งที่ถูกลืมจริงๆ ศาลเจ้ากิบิซึต (Kibitsu) สร้างในปี 1425 มีอาคารศาลเจ้าและอาคารอื่นๆ ที่งดงามมากๆ โดยเฉพาะทางเดินลงเนินเขาที่มีความยาว 398 เมตรและมีหลังคาคลุมตลอด วันที่ฉันแวะไปที่ศาลเจ้ากิบิซึต มีการแข่งขันคิวโดะ (Kyudo) ของเด็กนักเรียนมัทธยม คิวโดะคือการยิงธนู เป็นศิลปะการป้องกันตัวของญี่ปุ่นแบบหนึ่ง

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.