ศาลเจ้าโทะโชะกุแห่งนิ้กโกะ

อาคารที่แกะสลักอย่างวิจิตรตระการตา

โดย Steve Morton   

มันเป็นการอยากที่ไปถึงนิ้กโกะ แล้วไม่แวะชมอย่างน้อยหนึ่งสถานที่ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ซึ่งเมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมาก และนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผม เมื่อเดินผ่านประตูใหญ่ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรของศาลเจ้าโทะโชะกุ มันทำให้ผมตัดสินใจยอมเสียเงินค่าผ่านประตูแพๆ 1300 เยน

สร้างขึ้นอุทิศแด่ Ieyasu Tokugawa (ต้นตระกูลโชกุนโทะกุกะวะ) ในปี 1617 ศาลเจ้าโทะโชะกุได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกในปี 1999

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Steve Morton