ต้นน้ำของนิกโก้ ยุโมะโตะ ออนเซ็น

ภายใต้การคุ้มครองของวัดออนเซ็น-จิ (Onsen-ji) มา 1200 ปี

โดย Tomoko Kamishima   

มีเรื่องเล่ากันว่าพระโชะโดะ (Shodo) ผู้ค้นพบพื้นที่ซ่อนเร้นส่วนใหญ่ของนิกโก้ ยังเป็นผู้ค้นพบต้นน้ำยุโมะโตะ ออนเซ็นในปี 788 ท่านได้สร้างพระพุทธรูปแห่งการบำบัด ขึ้นที่นี่ และตั้งชื่อออนเซ็นนี้ว่า ยะกุชิ (น้ำร้อนจากพระพุทธรูปแห่งการบำบัด) ในช่วงสมัยเอโดะออนเซ็น ได้รับกรดูแลโดยวัดริง-โนะ-จิ (Rin-no-ji) และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเท่านั้นจึงจะมาอาบได้ ยืนอยู่บนบริเวณของต้นน้ำ เราจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่เคร่งขรึม และพลังของแผ่นดินในเวลาเดียวกัน

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Tomoko Kamishima