วัดแสวงบุญอันดับที่ 14 - 17

เยี่ยมชมวัดห้าวัดในเมืองโทะกุชิมะ

โดย Yoshifumi Hara   

วัดห้าวัดในทั้งหมด 88 วัดของเส้นทางแสวงบุญชิโกะกุ ตั้งอยู่ในเมืองโทะกุชิมะ ออกจากวัดอันดับที่ 13 แล้วเดินไปประมาณ 2.3 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดอันดับที่ 14 วัดโจะระคุ-จิ (Joraku-ji) ตั้งอยู่เลยลำห้วย Akui-gawa วัดนี้ตั้งอยู่บนหินที่เรียกว่าสวนริวซุจิ-กัน (Ryusui-gan) เส้นทางแสวงบุญจะผ่านย่านที่อยู่อาศัย เดินไปอีกไม่ไกล (0.8 กิโลเมตร) เราก็มาถึงวัดอันดับที่ 15 วัดโคะคุบุน-จิ (Kokubun-ji) คุณสามารถเพลิดเพลินกับสวนญี่ปุ่นได้ที่นี่ วัดอันดับที่ 16 วัดแคนนอน (Kannon-ji) ตั้งอยู่ห่างจากวัดอันดับที่ 15 ไปประมาณ 1.8 กิโลเมตร ที่วัดนี้คุณจะได้รับ "มนตราแห่งแสงสว่าง" (mantra of the light) พิมพ์ลงบนเสื้อแสวงบุญของคุณ วัดสุดท้าย วัดแสวงบุญอันดับที่ 17 วัดอิโดะ-จิ (Ido-ji) จะอยู่ห่างออกไปอีก 2.8 กิโลเมตร ชื่อ อิโดะ-จิ นี้มาจากบ่อน้ำธรรมชาติที่ท่าน Kobo-Daishi ได้ค้นพบ สามารถดื่มน้ำได้จากบ่อน้ำที่นี่ จุดหมายต่อไปคือเมืองโคะมะซึตชิมะ (Komatsushima)

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

ต้นฉบับโดยYoshifumi Hara