วัดจิโซะจิ

วัดแสวงบุญโอะเฮ็นโระอันดับที่ 5 ในทั้งหมด 88 วัด

โดย C. Rio   13 ม.ค. 2561

วัดจิโซะจิ (Jizoji) เป็นวัดแสวงบุญโอะเฮ็นโระอันดับ 5 ในทั้งหมด 88 วัด ที่รู้จักในชื่อ วัดที่รองรับโลก (Earthbearer) ก่อตั้งโดยท่านโคะโบะ ไดชิ จากพระราชโองการของจักรพรรดิ์สะกะ (Saga) ในปี 811 เป็นหนึ่งในวัดห้าวัดที่เป็นที่ประดิษฐานของพระกษิติครรภโพธิสัตว์ (Jizo Bosatsu) และเป็นวัดเดียวที่เป็นพระพุทธรูปแบบ Enmei Jizo Bosatsu ห้องพระชั้นในมีรูปปั้นระกัน (Rakan) 500 รูป (ระกันคือพระอรหันต์) รูปปั้นแต่ละรูปมีสีหน้าที่แตกต่างกัน รูปปั้นทั้งหมดแกะสลักโดยพระภิกษุสองรูปในศตวรรษที่ 18 และรวบรวมมาเก็บไว้ที่วัดในภายหลัง

การเข้าถึง

จากสถานีโทะคุชิมะหรือสถานีอิตะโนะ ขึ้นรถเมล์ที่มุ่งหน้าไปยังคะจิยะฮะระ (Kajiyahara) ลงรถที่ป้ายระกัน แล้วเดินเท้าอีกห้านาที

ถ่ายภาพโดย C. Rio
สมาชิก JapanTravel
แปลโดย