วัดคุมะดันจิ

วัดแสวงบุญโอะเฮ็นโระอันดับที่ 8 ในทั้งหมด 88 วัด

โดย C. Rio   

วัดคุมะดันจิ (Kumadanji) วัดแสวงบุญโอะเฮ็นโระ ชิโกะกุ อันดับ 8 ในทั้งหมด 88 วัด หรือรู้จักกันในชื่อ 'วัดแห่งหุบเขาหมี' เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขา แต่ในสมัยโบราณวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขา ต่อมาท่านโคะโบะ ไดชิ ได้โยกย้ายวัดมาตั้งอยู่ในที่อยู่ปัจจุบัน และแกะสลักพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในโบสถ์ของวัด สิ่งที่โดดเด่นก็คือ ประตูซานมอน หรือ ประตูสองชั้นที่นำทางไปยังโบสถ์นั้น จัดได้ว่าเป็นประตูที่สวยงดงามที่สุดในวัดแสวงบุญโอะเฮ็นโระ ชิโกะกุ

การเข้าถึง จากสถานีคะโมะจิมะ (Kamojima) ขึ้นรถเมล์ที่มุ่งไปยังโทะคุชิมะ ไปลงที่ป้ายนิโจะนะคะ (Nijonaka) แล้วเดินเท้าอีก 50 นาที

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by C. Rio