ไฟประดับ Artelligent Christmas ในโตเกียว

งานประดับประดาด้วยดวงไฟที่ร็อปปงงิฮิลล์

โดย Peter Lin   

งานประดับไฟคริสมาสทั่วกรุงโตเกียวนั้นสวยงดงามมาก และในปีนี้งานประดับไฟของร็อปปงงิก็ไม่มีข้อยกเว้น ธีมในการจัดแสดงของปี 2015 คือ Artelligent Christmas และไฟประดับอีกมากมายที่จัดแสดงทั่วบริเวณร็อปปงงิฮิลล์ ที่โดดเด่นที่สุดคือ garden of lights ในสวนโมะริ งานประดับไฟ the Galaxy บนถนนเคะยะคิสะกะ และ the Airy Walk ภายในห้างสรรพสินค้า งานประดับไฟ The Starry Sky ในโมะริทาวเวอร์แต่งเติมแสงสีสๆให้แก่วิวที่งดงามของโตเกียว และหอคอยโตเกียว

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Peter Lin