เครื่องลางนำโชคแห่งวัดยะคุโอะอิน ภูเขาทะคะโอะ

โดย Suwannee Payne   

ภูเขาทะคะโอะ (Mt. Takao) ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของคนญี่ปุ่นมาแต่โบราณกาล และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในปัจจุบัน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของใจกลางโตเกียว นอกจากการเดินป่าบนเส้นทางหลากหลายแล้ว ภูเขาทะคะโอะยังมีสถานที่ให้แวะชมอีกมากมาย หนึ่งในนั้นคือ วัดยะคุโอะอิน (Yakuoin)

วัดยะคุโอะอินเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในปี 744 ฉันชอบทางเข้าวัดที่เรียงรายไปด้วยโคมไฟสีแดง (คงจะจุดไฟสวยงามในตอนกลางคืน) และงานแกะสลักไม้ซึ่งมีอยู่มากมายบนอาคารของวัด วัดยะคุโอะอินเป็นวัดพุทธที่ผสมผสานเข้ากับชินโต จึงมีทั้งวัดและศาลเจ้าในบริเวณเดียวกัน เส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาทะคะโอะจะต้องเดินผ่านวัด ทำให้ได้ชมร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก และเป็นธรรมดาของวัดและศาลเจ้าญี่ปุ่นที่ต้องมีเครื่องลางประเภทต่างๆ ไว้บริการ วัดยะคุโอะอินเป็นวัดสำคัญ และมีวัดและศาลเจ้าย่อยอยู่หลายแห่ง นี่คงเป็นสาเหตุที่วัดมีเครื่องลางไว้จำหน่ายมากมาย แต่น่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถบอกได้ว่าแต่ละเครื่องลางนั้นมีไว้สำหรับจุดประสงค์อันใด

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.