หลุ่มหลงไปกับความงดงามของเมจิ จินกุ

อนุสรณ์สถานแด่องค์จักรพรรดิเมจิ และจักรพรรดินีโชะเก็น

โดย Suwannee Payne   28 เม.ย. 2557

เมจิ จินกุ เป็นศาลเจ้าชินโตที่สร้างเสร็จในปี 1920 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่องค์จักรพรรดิเมจิ และพระมเหสี จักรพรรดินีโชะเก็น (Shoken) ผืนป่าที่รายรอบเมจิ จินกุ แห่งนี้เป็นการร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวญี่ปุ่น ทั้งการบริจาคต้นไม้ 100,000 ต้น และการร่วมมือกันปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างป่ากลางกรุง ผลงานที่ออกมาวิเศษสุด 'ป่าศักดิ์สิทธิ์' ใจกลางมหานคร

ถ่ายภาพโดย Suwannee Payne
JapanTravel พาร์ทเนอร์