สวนดอกไม้มุโคจิมะ

สถานที่ชมดอกบ๊วยบานอันสงบงามแห่งโตเกียว

ดอกบ๊วยจะเริ่มบานในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์และต้นเดือนมีนาคม ก่อนหน้าฤดูดอกซากุระบานอันเลื่องชื่อ โดยส่วนตัวแล้วผมชอบสีชมพูสดของดอกบ๊วยมากกว่าสีชมพูอ่อนของดอกซากุระ มีสถานที่หลายแห่งในเมืองใหญ่แห่งนี้ที่สามารถแวะชมความงามของดอกบ๊วยได้ ไม่ว่าจะเป็นที่ศาลเจ้าคาเมโดะ หรือที่ผมเพิ่งค้นพบในปีนี้อย่างสวนดอกไม้มุโคจิมะใกล้กับตึกโตเกียว สกายทรี สถานที่เล็กๆ ที่เงียบสงบและงดงามเรียงรายด้วยต้นบ๊วยถึง 60-70 ต้น
 

0
0