สวนของศาลเจ้ายะสุคุนิ

ชมปลาคาร์ฟและสวนหินในสวนญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม

โดย Suwannee Payne   

ศาลเจ้ายะสุคุนิ เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโตที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1869 สร้างอุทิศแด่ผู้เสียชีวิตในสงคราม ตั้งแต่สงครามกลางเมืองในสมัยปฏิรูปเมจิ (Meiji Restoration), สงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่หนึ่ง, สงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น, สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง, กรณีแมนจูเรีย (Manchurian Incident) ไปจนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง ดวงวิญญานประมาณ 2.5 ล้านดวง สิงสถิตย์อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ และรวมถึงดวงวิญญาน 14 ดวง ที่ได้ชื่อเป็นอาชญากรสงคราม!

แม้จะมีประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างโหดร้าย และตกเป็นข่าวอยู่เนืองๆ ศาลเจ้าในวันนี้ สงบเงียบ และงดงาม และหากคุณเดินเลยตัวอาคารศาลเจ้า ผ่านพิพิทธภัณฑ์สงครามยุชุคัน (Yushukan) ไปทางด้านหลัง คุณก็จะพบกับสวนญี่ปุ่นอันงดงาม แม้จะเป็นสวนขนาดเล็ก แต่ก็มีอะไรให้ชมอยู่มากมาย ตั้งแต่สระน้ำกลางสวนที่มีปลาคาร์ฟตัวโตๆ ว่ายวนกันอย่างสำราญ มีทางเดินหินและก้อนหินน้อยใหญ่รอบสระน้ำ มีบ้านแบบญี่ปุ่นและโรงน้ำชาอยู่ริมสระ และศาลาสำหรับให้นั่งพัก

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.