ศาลเจ้าเนะซุ-จินจา

ศาลเจ้าขนาดเล็กอันงดงามใจกลางกรุงโตเกียว

โดย Gonzague Gay-Bouchery   

ศาลเจ้าอันงดงามอีกศาลเจ้าหนึ่งที่ซ่อนเร้นในใจกลางกรุงโตเกียว จากประวัติศาสตร์ของศาลเจ้าเนะซุ จินจา ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1900 โดยพระ Yamato Takeru no Mikoto ที่มีชื่อเสียงในเซ็นดะงิ (Sendagi) ใกล้กับนิปโปะริ

ต่อมาในสมัยเอโดะ ศาลเจ้าได้ถูกย้ายมาที่โตเกียว เช่นเดียวกับศาลเจ้าโทะโชะกุในสวนอุเอะโนะ ศาลเจ้าเนะซุ จินจา สร้างขึ้นโดยลอกแบบของศาลเจ้าโทะโชะกุในเมืองนิกโกะ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ สไตล์กอนเก็น (Gongen) หรือสไตล์อิชิโนะมะ-ซุคุริ (Ishinoma-zukuri)

แต่สิ่งที่โดดเด่นในศาลเจ้าสำหรับชาวต่างชาติก็คือ เส้นทางประตูโทริสีแดงของศาลเจ้า และสวนดอกอะเซลเลียที่รายล้อมศาลเจ้า

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Gonzague Gay-Bouchery

แสดงความคิดเห็น