วัดจิโยะ เมียว อิน แห่งโตเกียว

ซ่อนเร้น ลึกลับ กลางมหานคร

โดย Suwannee Payne   

วัดจิโยะ เมียว อิน (jyo myo in) วัดเล็กๆ ไม่ไกลจากสุสานยะนะกะ (Yanaka) และสวนอุเอะโนะ (Ueno) เมื่อคุณย่างเท้าเข้าไปในเขตวัด คุณจะสังเกตุเห็นอาคารของวัดที่ดูง่ายๆและเป็นแบบสมัยใหม่ แตกต่างจากอาคารของวัดญี่ปุ่นทั่วไป เลยจากอาคารหลังนั้นไปมีหลุมฝังศพเรียงรายอยู่มากมาย ที่มีรูปปั้นจิโซะ (Jizo) หรือพระกษิติครรภโพธิสัตว์ (Ksitigarbha) ในญี่ปุ่น จิโซะ คือเทพผู้คุ้มครองเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กๆที่เสียชีวิตก่อนพ่อแม่ และเด็กที่เสียชีวิตในครรภ์

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.