วัดจิโยะ เมียว อิน แห่งโตเกียว

ซ่อนเร้น ลึกลับ กลางมหานคร

วัดจิโยะ เมียว อิน (jyo myo in) วัดเล็กๆ ไม่ไกลจากสุสานยะนะกะ (Yanaka) และสวนอุเอะโนะ (Ueno) เมื่อคุณย่างเท้าเข้าไปในเขตวัด คุณจะสังเกตุเห็นอาคารของวัดที่ดูง่ายๆและเป็นแบบสมัยใหม่ แตกต่างจากอาคารของวัดญี่ปุ่นทั่วไป เลยจากอาคารหลังนั้นไปมีหลุมฝังศพเรียงรายอยู่มากมาย ที่มีรูปปั้นจิโซะ (Jizo) หรือพระกษิติครรภโพธิสัตว์ (Ksitigarbha) ในญี่ปุ่น จิโซะ คือเทพผู้คุ้มครองเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กๆที่เสียชีวิตก่อนพ่อแม่ และเด็กที่เสียชีวิตในครรภ์

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.