รู้จักญี่ปุ่นให้มากขึ้น

จากยุดเอโดะ สู่โตเกียว ที่ Edo-Tokyo Museum

พิพิธภัณฑ์เอโดะ-โตเกียว เป็น "พิพิธภัณฑ์เมือง" ที่แสดงให้เห็นถึงอดีตของโตเกียว ผ่านนิทรรศการถาวรซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่การแสดงให้เห็นถึงสภาพทางการเมือง วัฒนธรรม และวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนในเมืองที่มีอายุ 400 กว่าปีแห่งนี้ ตั้งแต่สมัยที่ยังใช้ชื่อว่าเมืองเอโดะ ผ่านสิ่งของที่มีคุณค่าอย่างภาพพิมพ์ของแท้กว่า 2,500 ชิ้น ม้วนเอกสาร กิโมโน แผนที่ รวมทั้งโมเดลขนาดเท่าจริงและขนาดย่อมลงมา ที่จำลองสถานที่สำคัญๆ และรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคนั้นเอาไว้อย่างมากมาย

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.