ภาพความงามของศาลเจ้ายะสุคุนิ โต

ในวันต้นฤดูใบไม้ผลิ

โดย Suwannee Payne   21 พ.ค. 2561

ศาลเจ้ายะสุคุนิ เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโตที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1869 สร้างอุทิศแด่ผู้เสียชีวิตในสงคราม ตั้งแต่สงครามกลางเมืองในสมัยปฏิรูปเมจิ (Meiji Restoration), สงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่หนึ่ง, สงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น, สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง, กรณีแมนจูเรีย (Manchurian Incident) ไปจนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง ดวงวิญญานประมาณ 2.5 ล้านดวง สิงสถิตย์อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ และรวมถึงดวงวิญญาน 14 ดวง ที่ได้ชื่อเป็นอาชญากรสงคราม! ศาลเจ้ายะสุคุนิจัดว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ชมดอกซากุระยอดนิยมของกรุงโตเกียว ภายในบริเวณศาลเจ้ามีต้นซากุระประมาณ 500 ต้น

ศาลเจ้าเปิดให้ชมทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 6.00-18.00 น

สถานีรถไฟที่ใกล้กับศาลเจ้าและใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่นาทีคือ สถานีคุดันชิตะ (Kudanshita) ซึ่งมีรถไฟใต้ดินวิ่งผ่านอยู่สามสายคือ ฮันโซะมอน (Hanzomon), โตะไซ (Tozai) และชินจุกุ (Shinjuku)

ถ่ายภาพโดย Suwannee Payne
JapanTravel พาร์ทเนอร์