ป้อมยาม เฮียะคุนอิน บันโชะ

ป้อมยามโบราณในสวนตะวันออกพระราชวังอิมพีเรียล โตเกียว

สวนตะวันออกพระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace East Gardens) หรือสวนโกะเกียว ฮิกะชิ เกียวเอ็น (Kokyo Higashi Gyoen) เป็นสวนในเขตของพระราชวังอิมพีเรียล ที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชมมาตั้งแต่ปี 1968 มีพื้นที่ประมาณ 210,000 ตารางเมตร สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื็นที่ปราสาทเอโดะโบราณ ซึ่งในปัจจุบันเหลือเพียงทรากกำแพงและฐานของหอคอยปราสาท ซึ่งมาเสริมบรรยากาศและความงามให้แก่สวน

ภายในสวนนอกจากฐานหอคอยปราสาทเอโดะแล้ว ยังประกอบไปด้วยพื้นที่สนามกว้างที่เป็นแหล่งรวมของต้นซากุระถึง 30 สายพันธ์ รวมถึงพิพิทธภัณฑ์ซานโนะมะรุ โชะโซะกัน (Sannomaru Shozokan) และป้อมยามโบราณ เฮียะคุนอิน บันโชะ (Hyakunin Bansho Guardhouse) หรือป้อมยามที่มียามหรือซามูไร 100 คน

ป้อมยาม เฮียะคุนอิน บันโชะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของสวนตะวันออกพระราชวังอิมพีเรียล ใกล้กับประตูโอะเทะ-มอน (Ote-mon) ในสมัยเอโดะใช้เป็นที่ทำการของซามูไรที่คุ้มครองปราสาทเอโดะ อาคารดั้งเดิมสร้างขึ้นในปี 1620 แต่ถูกทำลายในเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้หลายครั้งหลายครา และทุกครั้งก็มีการสร้างขึ้นใหม่ในรูปแบบดั้งเดินอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.