สวนแห่งหยิน-หยาง และดอกซากุระ

ต้นวิปปิ้งซากุระในสวนหินญี่ปุ่น

โดย Masayoshi Hirose   

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2014 ผมแวะไปที่วัดไทโซะ-อิน (Taizo-in) หนึ่งในวัดที่ตั้งอยู่ภายในเขตกลุ่มวัดเมียวชิน-จิ ( Myoshin-ji Temple Complex) ในเกียวโต

ตอนผมเป็นเด็กนักเรียนมัทธยม ผมไปโรงเรียนโดยเดินผ่านบริเวณวัดนี้ทุกวัน แต่ผมไม่เคยหยุดไหว้พระที่วัดเลย วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงจากสวนที่งดงามที่มีชื่อว่า สวนแห่งหยินหยาง (The Garden of Yin and Yang) เป็นสวนที่มีสระน้ำที่ล้อมรอบด้วยดอกไม้ตามฤดูกาล สวนคะเระ-ซานซุย (Kare-sansui) หรือสวนหินญี่ปุ่น ถูกแบ่งเป็นสองส่วน หยิน (ซ้าย) และ หยาง (ขวา) ทั้งสองจะมีสีทรายและหินที่แตกต่างกัน ช่วงที่ผมแวะไปเป็นฤดูดอกซากุระ เมื่อผมเดินผ่านประตูที่แกะสลักเป็นรูปถ้วยน้ำเต้าและปลาดุก ต้นวีปปิ้งซากุระอายุ 50 ปี ก็ปรากฏตรงหน้าผม ต้นซากุระต้นนี้เป็นลูกหลานของต้นวีปปิ้งซากุระที่ขึ้นอยู่ในศาลเจ้าเฮอัน จินกุ (Heian Jingu) ต้นวีปปิ้งซากุระนี้ส่งกิ่งห้อยระย้าเหนือสวนแห่งหยินหยาง 

ต้นวีปปิ้งซากุระที่วัดไทโซะ-อิน
1. Garden of Yin and Yang and Sakura
2. Eternal Beauty of Taizo-in Temple
3. Cherry Trees at Daikyuan Teahouse

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Taizoin Temple

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

1
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

ต้นฉบับโดยMasayoshi Hirose