ศาลเจ้าฟุชิมิ อินะริ ไทฉะ เกียวโต

ประตูโทริหนึ่งพันประตู

โดย Sara Pretelli   

ศาลเจ้าฟุชิมิ อินะริ ไทฉะ (Fushimi Inari Taisha) ตั้งอยู่ที่เชิงเขาอินาริ (Inari) ได้รับยกย่องเป็นมรดกโลก และมีชื่อเสียงในเรื่องประตูโทริหนึ่งพันประตู เป็นสถานที่ที่ต้องไปชม หากคุณมาเยือนเกียวโต

สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 8 เพื่ออุทิศแก่เทพเจ้าอินะริ เทพเจ้าแห่งข้าว ผู้คนมาที่นี่เพื่ออธิษฐานขอพรให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ หรือการคุ้มครองจากภัยพิบัติต่างๆ ในบริเวณศาลเจ้ามีรูปปั้นสุนัขจิ้งจอกมากมาย เพราะสุนัขจิ้งจอกถือว่าเป็นผู้ส่งสารของเทพเจ้าอินะริ

เดินชมรอบบริเวณทั้งหมดใช้เวลาประมาณสามชั่วโมง รวมทั้งเส้นทางสี่กิโลเมตรทีเรียงรายไปด้วยประตูโทริสีแดงหนึ่งพันประตู ดูเหมือนอุโมงค์ที่ทอดผ่านป่าเขา

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Sara Pretelli

แสดงความคิดเห็น