วัดกินคะคุจิ (วัดเงิน) เมืองเกียวโต

วัดเงิน-กินคะคุจิ มรดกโลกสำคัญของเมืองเกียวโต สวยทุกฤดู

วัดเงิน แห่งเมืองเกียวโต สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1489 โดยโชกุน อาชิคางะ เอะระ แต่ทว่าน่าเสียดายที่ท่านจากไปก่อนโดยยังไม่ทันเห็นการสร้างเสร็จสมบูรณ์ ภายในบริเวณจัดเป็นสวน และที่พิเศษคือมีเนินหินสีขาว (KOGETSUDAI) สร้างขึ้นเพื่อให้จันทร์สะท้อนแสงและสาดส่องทั่วบริเวณชั้นแรกของวิหารเป็นที่อาศัยมีลักษณะแบบชินเด็น ส่วนชั้นที่สองเป็นห้องบูชาเป็นพุทธศิลป์แบบจีน

วัดกินคะคุจิ ถูกยกให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองเกียวโต และที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1994 จากองค์การยูเนสโก (World Heritages)

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.