เทศกาลทะนะเบะ

เพลิดเพลินไปกับนิทานชาวบ้านในทะนะเบะในช่วงคืนฤดูร้อน

Jul 24
Jul 25
สถานที่จัดงาน: Tokei-jinja Shrine เวลา: Jul 24 - Jul 25th 2020, 9:00am - 10:00pm

งานเทศกาลทะนะเบะมีขึ้นทุกๆ ฤดูร้อนในเมืองทะนะเบะ ในวันที่ 24 และ 25 จะมีขบวนพาเรดที่มีชื่อเรียกว่า Mikoshi-togyo เริ่มขึ้นในช่วงเช้าจากในเมืองไปสิ้นสุดลงที่ท่าเรือเอะกะวะ ตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่ม รอบๆ บริเวณศาลเจ้าโทะเคะอิ จินจา (Tokei Jinja) ใกล้ๆ กับแหล่งการค้า จะเต็มไปด้วยแผงลอยขายอาหารและของเล่น ในวันที่ 25 ในบริเวณนี้จะมีการทำพิธี Omiya-iri เป็นพิธีกรรมแห่ศาลเจ้าเคลื่อนที่ผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงเทศกาลเด็กๆ ทั้งชายและหญิงส่วนใหญ่จะออกไปเที่ยวชมงานในชุดกิโมโนสำหรับฤดูร้อน

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

ต้นฉบับโดยVirginia Gonzalez

แสดงความคิดเห็น