ศาลเจ้านะชิและน้ำตก

มรดกโลก : คุมะโนะ โคะโดะ 2

โดย Tomoko Kamishima   

คุมะโนะ โคะโดะ คือเครือข่ายถนนและเส้นทางโบราณที่ทอดยาวข้ามเทือกเขาของคุมะโนะ พื้นที่คุมะโนะทั้งหมดได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ในระยะเวลากว่าพันปี ผู้แสวงบุญจากทั่วประเทศญี่ปุ่นได้เดินทางแสวงบุญมายังคุมะโนะ รวมถึงผู้คนในทุกระดับชนชั้น ทุกเพศ ทุกวัย ที่มีความเชื่อว่า เมื่อเดินทางเข้ามายังคุมะโนะแล้วพวกเขาเหล่านั้นได้ชำระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ และเกิดใหม่มาในโลกอีกครั้ง

หนึ่งในสามศาลเจ้าแห่งคุมะโนะ ศาลเจ้านะชิ เป็นสถานที่ที่ผู้คนที่มีความหวังว่าชีวิตของพวกเขาจะพัฒนาขึ้น ด้วยการเชื่อมต่อกับบางผู้คนหรือบางสิ่งบางอย่างในอนาคต  หลังจากที่ชำระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ที่ศาลเจ้าฮะยะทะมะแล้ว พวกเขาก็จะมายังศาลเจ้านะชิ ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ผู้คนมาที่นี่เพื่อสวดมนต์เมื่อพวกเขาเผชิญกับความยากลำบาก และต้องการชีวิตใหม่ ศาลเจ้านะชิและศาลเจ้าเซกันโตะ-จิ ตั้งอยู่ติดกันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการบำเพ็ญตนภายใต้น้ำตกศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงแห่งนี้ ในปัจจุบันการเข้าถึงได้อย่างง่ายได้ ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งเที่ยวชมที่สวยงดงาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nachi Falls

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

ต้นฉบับโดยTomoko Kamishima

แสดงความคิดเห็น