ศาลเจ้าฟูจิ โอะมุโระ เซ็นเก็น

ศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในเขตฟูจิซาน

โดย Suwannee Payne   1 พ.ค. 2560

ศาลเจ้าฟูจิ โอะมุโระ เซ็นเก็น (Fuji Omuro Sengen) จัดได้ว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในเขตฟูจิซาน สร้างอุทิศแก่เจ้าหญิงโคะโนะฮะนะซากุยะ (Konohanasakuya) เทพธิดาแห่งดอกซากุระ และเทพเจ้าแห่งภูเขาฟูจิ ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบคะวะกุชิโกะ (Kawaguchiko) สามารถเข้าถึงได้โดยการนั่งรถเมล์ Saiko Sightseeing Bus (Lake Saiko/Aokigahara Circuit) จากสถานีคะวะกุชิโกะ ไปลงที่ป้ายรถเมล์ Fuji Omuro Sengen Shrine ใช้เวลาประมาณ 12 นาที และหากคุณเลือก ปั่นจักรยานเที่ยวชมรอบทะเลสาบคะวะกุชิโกะ ศาลเจ้าฟูจิ โอะมุโระ เซ็นเก็น ก็จะอยู่บนทางผ่านของคุณ

นอกจากนี้ศาลเจ้าฟูจิ โอะมุโระ เซ็นเก็น แห่งนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับชมดอกซากุระอีกด้วย แต่น่าเสียดายที่ในช่วงที่ฉันแวะไปนั้น ดอกซากุระยังไม่บานกัน แม้ว่าดอกซากุระในกรุงโตเกียวจะเริ่มโรยกันแล้วก็ตาม

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
1
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.