ศาลเจ้าฟูจิ โอะมุโระ เซ็นเก็น

ศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในเขตฟูจิซาน

ศาลเจ้าฟูจิ โอะมุโระ เซ็นเก็น (Fuji Omuro Sengen) จัดได้ว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในเขตฟูจิซาน สร้างอุทิศแก่เจ้าหญิงโคะโนะฮะนะซากุยะ (Konohanasakuya) เทพธิดาแห่งดอกซากุระ และเทพเจ้าแห่งภูเขาฟูจิ ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบคะวะกุชิโกะ (Kawaguchiko) สามารถเข้าถึงได้โดยการนั่งรถเมล์ Saiko Sightseeing Bus (Lake Saiko/Aokigahara Circuit) จากสถานีคะวะกุชิโกะ ไปลงที่ป้ายรถเมล์ Fuji Omuro Sengen Shrine ใช้เวลาประมาณ 12 นาที และหากคุณเลือก ปั่นจักรยานเที่ยวชมรอบทะเลสาบคะวะกุชิโกะ ศาลเจ้าฟูจิ โอะมุโระ เซ็นเก็น ก็จะอยู่บนทางผ่านของคุณ

นอกจากนี้ศาลเจ้าฟูจิ โอะมุโระ เซ็นเก็น แห่งนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับชมดอกซากุระอีกด้วย แต่น่าเสียดายที่ในช่วงที่ฉันแวะไปนั้น ดอกซากุระยังไม่บานกัน แม้ว่าดอกซากุระในกรุงโตเกียวจะเริ่มโรยกันแล้วก็ตาม

0
1