ปั่นจักรยานรอบเมืองโคะฟุ (Kofu)

ซอกแซกชมเมืองหลวงของภูมิภาคยะมะนะชิ

โดย Tyra 'nell Pille-Lu   

ต้องขอบคุณบริการจักรยานของโรงแรมที่เราพักอยู่ ทำให้เราสามารถซอกแซกชมเมืองโคะฟุ (Kofu) เมืองหลวงของภูมิภาคยะมะนะชิ ความร้อนในช่วงฤดูร้อนของปี 2013 ไม่สามารถขัดขวางเราจากการซอกแซกชมเมืองรอบๆ สถานีรถไฟ และถนนหลังที่เงียบสงบในพื้นที่กึ่งชานเมือง

เมืองโคะฟุ (Kofu) ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์กลางการค้า แต่ยังเป็นศูนย์กลางสถานีรถไฟ และเมืองปราสาท ดังนั้นเราจึงได้เห็นห้างสรรพสินค้า ปราสาท และสวนมากมาย ในขณะที่เราปั่นจักรยานไปรอบๆ

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Tyra 'nell Pille-Lu