งานเทศกาลดอกไม้ไฟ ‘ไทไค’

ดอกไม้ไฟสว่างสดใสเหนือสะพานคินไท

โดย Suwannee Payne   13 ธ.ค. 2560
Thu
Aug 8
สถานที่จัดงาน: สะพานคินไทเกียว เวลา: Thursday - Aug 8th 2019 ,  3:00pm - 10:00pm

หนึ่งในสะพานโบราณและเป็นสะพานที่สร้างในรูปแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น 'สะพานคินไท' สะพาน 5 โค้งซึ่งตั้งอยู่ในเมืองอิวะคุนิ จังหวัดยะมะกุชิ ทุกๆ ปี สะพานมรดกโลกแห่งนี้ได้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลดอกไม้ไฟ ซึ่งมีขึ้นในต้นเดือนสิงหาคม แม้ว่าสภาพอากาศจะร้อนและชื้น การมาใช้เวลาปิคนิคและเล่นน้ำในแม่น้ำ เป็นวิธีที่ดีในการคลายร้อนในวันที่มีอากาศร้อนจัด ในงานมีการจัดวางแผงขายอาหารและเกมส์ต่างๆ บนพื้นที่หาดทรายใกล้ๆ กับสะพาน และการแสดงกลองไทโกะ ที่จะเริ่มขึ้นในช่วงพลบค่ำ ดอกไม้ไฟเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 20.00 และมีระยะเวลานานถึง 90 นาที นอกจากกลองไทโกะและดอกไม้ไฟแล้ว ในแม่น้ำยังมีเรือหาปลาของชาวประมงที่เครื่องแต่งกายแบบโบราณ เป็นเรือที่ใช้นกกาน้ำจับปลา

งานเทศกาลเข้าชมได้ฟรี หากคุณต้องการเดินข้ามสะพานที่มีชื่อเสียงนี้ ก็มีค่าธรรมเนียมไม่กี่ร้อยเยน

โพสต์โดย Suwannee Payne
13 ธ.ค. 2560

แสดงความคิดเห็น