ศาลเจ้าเกะคุ ที่ อิเสะ จินกุ

เทพเจ้าแห่งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย

โดย Tomoko Kamishima   

ศาลเจ้าอิเสะ (อิเสะ จินกุ) ประกอบด้วยศาลเจ้าสองศาลเจ้า (ไนกุ และ เกะคุ) และศาลเจ้าเล็กๆ อีก 123 ศาล ศาลเจ้าเกะคุ (Geku) เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าแห่งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย สร้างขึ้นมาเมื่อ 1500 ปีมาแล้ว ทางเดินไปสู่อาคารหลักปูด้วยกรวดหินสวยงาม รายล้อมไปด้วยต้นไม้เก่าแก่ และกลิ่นหอมสดชื่นของอากาศบริสุทธิ์ เป็นอาคารที่เรียบง่าย แต่เราจะรู้สึกว่ามีเทพเจ้าอาศัยอยู่ในทุกๆแห่งหน อิเสะ จินกุ เป็นสถานที่สำหรับขอบคุณเทพเจ้า ไม่ใช่ที่สำหรับขอพรให้ได้โชคลาภหรือให้สมหวัง

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Tomoko Kamishima

แสดงความคิดเห็น