อ่าวมัตซึตชิมะในฤดูใบไม้ผลิ

ดอกซากุระและต้นสน

โดย James Rodrigues   

อ่าวมัตซึตชิมะ (Matsushima) เป็นอ่าวสวยๆ ที่แฝงเต็มไปด้วยตำนานและเรื่องเล่า และเป็นอ่าวที่กว้างใหญ่จนไม่สามรถถ่ายรูปทั้งอ่าวได้ ชายฝั่งทะเลแถบนี้มีทัศนียภาพที่สวยงดงาม ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใด แต่ในช่วงสั้นๆ ของปลายเดือนเมษายน สีสันของหมู่ซากุระเพิ่มสีอุ่นๆ ให้แก่เนินเขาและหมู่เกาะ ภาพชากุระเคียงข้างต้นสน เป็นภาพที่งดงามเป็นอย่างยิ่งและเต็มไปด้วยความหมาย ซึ่งแม้แต่กวีคลาสสิกของญี่ปุ่นหลายคนต้องอื้งและทึ่งกับภาพที่เห็น

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by James Rodrigues