ปราสาท Sendai จุดชมวิวเมือง

ปราสาท Sendai หรืออีกชื่อหนึ่งว่าปราสาท Aoba

โดย Toni Sonsayan   26 มี.ค. 2558

ปราสาท Sendai (仙台城) หรือที่เรียกว่าปราสาท Aoba ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพังของเนินเขาด้านบนปราสาท ตั้งอยู่ในเซนได มันถูกสร้างขึ้นโดย Date Masamune กำแพงหินได้รับการบูรณะสร้างขึ้นใหม่ และรูปปั้น Date Masamune ในขณะที่ทรงม้าอยู่ เป็นจุดที่สวยงามสำหรับการชมวิว และจุดตั้งปราสาทนี้ถือเป็นยุทธศาสตร์สูงที่สามารถมองเห็นเมืองเซนได

ถ่ายภาพโดย Toni Sonsayan
สมาชิก JapanTravel