เทศกาลโคมไฟ Tokae แห่งนารา

อธิษฐานหน้าโคมไฟ

สถานที่จัดงาน: Nara เวลา: ต้น - กลาง สิงหาคม 2024

นาราเป็นเมืองที่ตั้งของวัดมรดกโลกโทะไดจิ ศาลเจ้าคะซุกะ และนาราปาร์ค ในต้นเดือนสิงหาคมมีการจัดงานเทศกาลแห่งไฟ (หรือเทศกาลที่มีไฟเป็นจุดสำคัญของงาน) อยู่หลายเทศกาลทั้งที่วัดโทะไดจิ ศาลเจ้าคะซุกะ และที่วัดและศาลเจ้าอื่นๆ ในเมืองนารา เป็นเรื่องยากที่จะได้ชมงานเหล่านั้นได้ทั้งหมด ดังนั้นนาราได้จัดให้มีงานเทศกาลโคมไฟโทะคะเอะขึ้น เพื่อให้ผู้คนมากมายได้มีโอกาสเข้าร่วมงานเทศกาลแห่งไฟของนารา

"โทะคะ" หมายถึงดอกไม้แห่งแสงไฟในภาษาญี่ปุ่น ชื่อนี้ได้มาจากรูปร่างของหยดเทียนจากเทียนไขที่เผาไหม้จนหมดแล้ว เทียนของผู้ใดที่จุดแล้วเป็นรูปดอกไม้มากที่สุด ผู้นั้นจะโชคดีมาก คำว่า "เอะ" คือการรวมตัว พบปะ สังสรร ดังนั้นทะโคะเอะจึงหมายถึงการรวมตัวของดอกไม้แห่งดวงไฟ คุณไม่เพียงได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าชมงานเท่านั้น แต่ยังให้เข้าร่วมในพิธีทะคะเอะอีกด้วย ด้วยการบริจาคเงิน 500 เยน ผู้เข้าร่วมงานทุกคนสามารถจุดโคมไฟของตัวเอง แล้วนำไปวางไว้ที่บริเวณงานเทศกาลในสวนนารา

เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคมถึง 14 สิงหาคม ซึ่งตรงกับงานเทศกาลของวัดและศาลเจ้าดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นทั่วเมืองนารา โดยส่วนใหญ่จะมีศูนย์กลางอยู่ที่ Ukigumoenchi ทางใต้ของวัดโทะไดจิ อย่าลืมแวะมาขอพรด้วยโคมไฟกันนะค่ะ!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาลนี้

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
Help us improve JapanTravel.com
Give Feedback

แสดงความคิดเห็น

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.