วิหารไม้ไดบุทสุเดน

ย้อนสู่ช่วงเวลาที่พุทธศาสนารุ่งเรืองถึงขีดสุด

โดย Supakarn Sunthonthammas   22 เม.ย. 2557

วัดโทไดจิ หรือ วัดใหญ่แห่งทิศตะวันออกเป็นที่ประดิษฐานพระใหญ่เมืองนารา พระพุทธรูปสำริด ความสูง 16 เมตร ว่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นพระพุทธรูปองค์ต้นแบบของพระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ นอกจากองค์พระพุทธรูปที่มีขนาดมโหฬารแล้ว ตัววิหารไม้ที่สร้างเพื่อครอบพระพุทธรูปเอาไว้ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน เป็นวิหารไม้ที่ขนาดใหญ่ที่สุดมีความสูง 157 ฟุต ยาว 187 ฟุต ความยิ่งใหญ่นี้เองทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

วิธีเดินทาง : เดินราว 20 นาทีจากสถานี Kintetsu Nara

ค่าเข้าชม 500 เยน 

ถ่ายภาพโดย Supakarn Sunthonthammas
JapanTravel พาร์ทเนอร์