วิหารไม้ไดบุทสุเดน

ย้อนสู่ช่วงเวลาที่พุทธศาสนารุ่งเรืองถึงขีดสุด

โดย Supakarn Sunthonthammas   

วัดโทไดจิ หรือ วัดใหญ่แห่งทิศตะวันออกเป็นที่ประดิษฐานพระใหญ่เมืองนารา พระพุทธรูปสำริด ความสูง 16 เมตร ว่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นพระพุทธรูปองค์ต้นแบบของพระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ นอกจากองค์พระพุทธรูปที่มีขนาดมโหฬารแล้ว ตัววิหารไม้ที่สร้างเพื่อครอบพระพุทธรูปเอาไว้ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน เป็นวิหารไม้ที่ขนาดใหญ่ที่สุดมีความสูง 157 ฟุต ยาว 187 ฟุต ความยิ่งใหญ่นี้เองทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

วิธีเดินทาง : เดินราว 20 นาทีจากสถานี Kintetsu Nara

ค่าเข้าชม 500 เยน 

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Supakarn Sunthonthammas

Supakarn Sunthonthammas @supakarn.sunthonthammas

I am 24 years old girl who has strong passion in traveling and exploring the world. I believe that better go and see something once than hearing about it a thousand times. I also am one of those who find Japan attractive and can do nothing but wholeheartedly fall for her irresistible charm. I am thrilled to share my articles which, i hope in some ways, could inspire and help you make your visit memorable. :-)