วัดโคะฟุกุจิ วัดที่งดงามของนารา

ชมเจดีย์ห้าชั้น และอาคารแปดเหลี่ยมอายุพันกว่าปี

โดย Suwannee Payne   

วัดโคะฟุกุจิ (Kōfuku-ji) วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่เมืองนาราเป็นเมืองหลวง ที่มีอาคารเก่าแก่ดั้งเดิมคือเจดีย์ห้าชั้น โกะจุ-โนะ-โตะ (gojū-no-tō) และอาคารแปดเหลี่ยม นานเอ็ง-โดะ (Nan'en-dō) ที่งดงาม แต่อาคารหลักของวัดคืออาคาร Central Golden Hall นั้นปิดซ่อมแซมไปจนถึงปี 2018

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.