ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

ดินแดนอาทิตย์อุทัย ตะวันออกสุดของโลก

บทความเรื่อง

"ถ้าคุณมีโอกาสไปญี่ปุ่น คุณอยากพบกับสัตว์ชนิดอะไรเพราะอะไร"

     ก่อนที่จะมีคำตอบสำหรับคำถามนี้นั้น อยากเขียนเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ให้ทราบพอสังเขป เพื่อประดับเป็นความรู้

     ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียทางทิศตะวันออกสุดของโลกหรือที่ชาวโลกต่างขนานนามว่า "แดนอาทิตย์อุทัย" ประเทศญี่ปุ่นมีเกาะเล็ก-ใหญ่ ประมาณกว่า 3,000 กว่าเกาะ รวมพื้นที่ทั้งประเทศแล้วประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตร มีประชากรมากกว่า 128 ล้านคนนับว่ามีประชากรมากที่สุดอยู่ในอันดับ 10 ของโลก ศาสนาที่นับถือส่วนมากจะนับถือศาสนาชินโด และศาสนาพุทธ มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ถึงแม้ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประเทศเล็ก เมื่อเทียบกับประเทศจีน, รัสเซีย หรืออเมริกา ฯลฯ แต่ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศเหล่านี้จึงทำให้ประชาชนมีฐานะมั่นคง มีรายได้สูง อาชีพที่จัดอยู่ในอันดับต้นๆ คือวิศวกร สถาปนิก ชาวประมง สร้างหนังผู้ใหญ่ เด็กและการ์ตูน สำหรับภูมิอากาศจะมี 4 ฤดูคือฤดูหนาว(ธ.ค.-ก.พ.) ฤดูใบไม้ผลิ(มี.ค.-พ.ค.) ฤดูร้อน(มิ.ย.-ส.ค.) ฤดูใบไม้ผลิ(มี.ค.-พ.ค.)อากาศดีสบายๆได้ดูดอกซากุระที่บานสะพรั่งสวยงามตา

     ก่อนที่จะจบบทความนี้ขอตอบคำถามที่ถามว่า "ถ้าคุณมีโอกาสไปประเทศญี่ปุ่นคุณอยากพบกับสัตว์ชนิดอะไร เพราะอะไร"

    ขอตอบว่า อยากไปพบและดูแมวมาเนกิเนโกะ (Manekineko) เป็นแมวนางกวักเป็นเครื่องลางนำโชคที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมากที่สุดหากบ้านใดมีไว้เคารพบูชาในบ้านจะกวักเงิน กวกทองไหลเข้ามาเต็มบ้าน นำมาซึ่งความสงบร่มเย็นให้กับครอบครัวและธุรกิจ บางคนนำมาประดับตกแต่งบ้านและเหมาะนำมาเป็นของฝากให้กับเพื่อนๆ

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

แสดงความคิดเห็น

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.