สุวะ ไทฉะ (ศาลเจ้าที่ยิ่งใหญ่แห่งสุวะ)

ที่ตั้งของไม้ศักดิ์สิทธิ์และต้นไม้กรนได้

โดย Brian Wood-Koiwa   

สุวะ ไทฉะ (ศาลเจ้าที่ยิ่งใหญ่แห่งสุวะ) เป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยศาลเจ้าสี่ศาลเจ้า ตั้งอยู่รอบทะเลสาบสุวะ ซึ่งรายล้อมไปด้วยเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นเหนือและใต้ และเทือกเขายะซึตกะทะเกะในตอนกลางของจังหวัดนะกะโนะ เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น อายุกว่า 1200 ปี ศาลเจ้าอะคิมิยะเป็นศาลเจ้าที่โดดเด่นที่สุดในบริเวณศาลเจ้าที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของขอนไม้ศักดิ์สิทธิ์สี่ขอน ซึ่งเป็นขอนไม้ที่ได้จากบนภูเขาในระหว่างเทศกาลออนบะชิระที่มีขึ้นในทุกๆ หกปี ภายในบริเวณศาลเจ้ายังมีต้นไม้โบราณที่กรนได้ ในขณะนอนหลับ 

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

ต้นฉบับโดยBrian Wood-Koiwa