สวนลิงจิโกคุดะนิ จังหวัดนางาโนะ

ลิงอาบน้ำในแถบชนบทของจังหวัดนางาโนะ

โดย Ben Beechey   

สวนลิงจิโกคุดะนิตั้งอยู่ในจังหวัดนางาโนะโดยใช้เวลานั่งรถบัสประมาณ 40 นาทีจากสถานีนาโกย่า สวนแห่งนี้มีชื่อเสียงมาจากเหล่าลิงที่ลงไปอาบน้ำในบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติซึ่งก็เห็นได้ชัดจากรูปถ่าย แม้ว่าที่นี่จะถูกเรียกว่า "สวน" แต่ก็มีพื้นที่หลายระดับบนยอดเขาซึ่งมีบ่อน้ำพุร้อนขนาดเล็กข้างบนนั้น มันอาจจะเป็นที่ๆค่อนข้างโดดเดี่ยวแต่รับรองว่ามีค่าพอให้ไปเยี่ยมชมแน่นอน! (Photos Courtesy of Ben Beech http://www.benbeechphoto.com/)

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Chakriya Tongageshariya

Chakriya Tongageshariya @chakriya.tongageshariya

Original by Ben Beechey