วาดภาพบนเครื่องกระเบื้องที่ฮะสะมิ

ใช้กรรมวิธีแบบดั้งเดิม

โดย Neal Dang   

เครื้องกระเบื้องที่ผลิตจากฮะสะมิ หมู่บ้านเล็กๆ ในจังหวัดนางาสะกิ เป็นศิลปะเก่าแก่ของญี่ปุ่น โดยเริ่มจากการขุดดินเกาลิน ปั้นดินเป็นรูปร่าง วาดภาพ และนำไปเผา แต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตจะใช้ช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญ ในวีดิโอนี้เป็นนำเสนอการวาดภาพลงบนเครื่องกระเบื้อง

อย่างที่คุณจะเห็นในวีดิโอ จิตรกรจะวาดภาพอย่างละเอียดลออ ภาพบนเครื่องกระเบื้องจะมองเห็นแตกต่างกันในแต่ละมุมที่คุณมองไป เป็นงานฝีมือที่ละเอียดอ่อนของเครื่องกระเบื้องฮะสะมิ

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Neal Dang

แสดงความคิดเห็น