พิพิทธภัณฑ์ปลาสตัฟ์ฟที่ใหญ่ที่สุด

สิ่งที่ดีที่สองต่อจากการดำน้ำ

โดย Sherilyn Siy   

หากคุณไม่ใช่นักดำน้ำ แต่ต้องการชมความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไม่น่าเชื่อที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้มหาสมุทร การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างปลาที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในเมืองสะคะอิมินะโตะ (Sakaiminato) จังหวัดทตโตะริ อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด โรงเหล้าสาเกที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ และได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยอาคารที่เป็นที่ชื่นชอบของจังหวัดทตโตะริ ได้สะสมตัวอย่างสัตว์น้ำอยู่ประมาณ 4,000 ตัวอย่าง เป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตทางทะเล 700 ชนิด ตัวอย่างมากมายจัดแสดงอยู่หลังกระจกใส แต่การจัดแสดงขนาดใหญ่นั้นจัดได้อย่างสวยงาม เพื่อแสดงให้เห็นว่าเหล่าฝูงปลาว่ายน้ำกันอย่างไรใต้ทะเล ที่ใจกลางพิพิธภัณฑ์มีเรือประมงของจริงที่มีชื่อว่า Minatomaru ตั้งแสดงอยู่ นอกจากปลาสตัฟ์ฟแล้ว ที่พิพิธภัณฑ์ยังมีนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับ "วิถีชีวิตญี่ปุ่นโบราณ" ซึ่งจัดแสดงเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจำวันของชาวญี่ปุ่นในสมัยก่อน

เส้นทาง

The museum is a 20 minute walk from Sakaiminato Station, or an 8-minute walk from the Hama Loop bus stop. Parking spaces are available free.

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

ต้นฉบับโดยSherilyn Siy