โบยบินเหนือนาข้าวขั้นบันได

ข้าวบนภูเขาพร้อมเก็บเกี่ยว

 โดย Tristan Scholze   11 ต.ค. 2557

ที่ราบลุ่มของประเทศญี่ปุ่นเป็นศูนย์กลางที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรมของประเทศ แต่นาข้าวขั้นบันไดบนภูเขาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สวยที่สุด นาข้าวก่อนเก็บเกี่ยวจะมีดอก Higanbana หรือลิลลี่แมงมุมสีแดงเรียงรายอยู่ทั่วไป มาโบยบินเหนือนาข้าวขั้นบันไดบนภูเขา นอกเขตหมู่บ้าน Mitsuse ในชนบทของ Saga

ถ่ายภาพวีดิโอโดย Tristan Scholze
JapanTravel พาร์ทเนอร์
แปลโดย

เข้าร่วมการสนทนา