เดินเขา Kana

ชมวิวเมืองฟุกุโอะกะ

โดย Tristan Scholze   

เขา Kana หรือ Kanayama เป็นเขาที่ปีนได้ง่ายถึงโหดปานกลางซึ่งจะพาคุณขึ้นไปชมวิวเมืองฟุกุโอกะและท้องทะเลจากยอดเขาสูง 967 เมตร (3173 ft) ฝั่งซะกะของภูเขาจากจุดตั้งแคมป์ Yamanaka Campground ในเมือง Mitsuse เดินไป 15 นาทีผ่านป่าขึ้นเขา หลังเจอถนนที่ปูพื้นการเดินเขาจะเริ่มขึ้นจริง จากตรงนั้น เดินต่ออีก 60-70 นาทีผ่านน้ำตก พืชต่างๆในป่า และการบรรเลงดนตรีจากเหล่านกทั้งหลายขึ้นไปยังยอดเขา สำหรับผู้ที่เดินเขาจนชำนาญ จะมีทางเดินมุ่งต่อไปทางทิศตะวันออกไปยังยอดเขาข้างๆ ก่อนหรือหลังเดินเขา แวะที่ Café Notch แถวๆจุดตั้งแค้มป์ที่สามารถเดินชมวิวไปถึงได้ใกล้ๆ (short scenic walk

金山—kanayama—Mt. Kana

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Somrak Bhakdisuparit

Somrak Bhakdisuparit @somrak.bhakdisuparit

I am a restless soul that likes to globe trot in hope of expanding my self growth in every possible directions. I like exploring new places or exploring new angles of familiar places. There is always something fresh to see, which will rejuvenate your soul. Japan is one of the unique places with such rich culture, natural beauty, and advanced modernity. You feel peaceful, but at the same time, excited by the surrounding in Japan. I want to encourage everyone to travel with not just wide open eyes, but also, wide open mind. There's no better place to start than Japan. Pack your bags and explore, don't just hit the tourist spots but find some time to go out of the beaten path. You may get lost a little, but you will definitely gain valuable experiences that is worth it in the end ; )

Original by Tristan Scholze