ระหว่างทางเดินไปน้ำตก Ochozu

ธรรมชาติที่งดงามแวะมาให้ชมตามทางเดิน

น้ำตก Ochozu เป็นที่รู้จักในบรรดานักปีนเขาว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการชำระล้างตั้งแต่สมัย Muromachi (1333-1573) ชื่อน้ำตกนี้มาจากคำว่าอ่างน้ำสำหรับชำระล้างตามศาลเจ้าหรือ ochouzu การเดินจากที่จอดรถไปยังน้ำตก (video) เป็นทางเดินง่ายๆ ผ่านจุดตั้งแคมป์ campground โดยใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง จากน้ำตกสามารถเดินย้อนกลับหรือเดินตามทางต่อไปอีกหลายกิโลเมตรเพื่อผจญภัยไปยังเขา Ishitani และเขา Kusenbu

御手洗の滝—ochouzu no taki—น้ำตก Ochozu

0
0