ชายฝั่งทะเล Jogasaki

หนึ่งวัมที่ชายฝั่งเว้าๆ แว่งๆ บนคาบสมุรถอิซุุ

โดย Jean Gerard Dacher   12 ม.ค. 2561

ที่ชายฝั่งทะเลโจะงะสะกิ (Jogasaki) มีเส้นทางเดินป่าระยะทาง 9 กิโลเมตร เลียบไปตามริมฝั่งทะเลเว้าๆ แว่งๆ อันงดงาม พร้อมจุดชมวิวบนหน้าผา ซึ่งก่อตัวจากหินลาวาและการกัดกร่อนของสายน้ำและลมทะเล จุดที่ผมโปรดปรานสองจุดคือ สะพานแขวน ที่มีความยาว 48 เมตร สู่ง 23 เมตร และประภาคาร วิวจากบนประภาคารนั้นตระการตาเสียจริงๆ คุณจะได้ชมวิวพาโนราม่าของชายฝั่งทะเลทั้งหมด

ชายฝั่งทะเลโจะงะสะกิสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยรถไฟสายอิสุ คิวโคะ (Izu Kyuko) จากอิโตะ ลงรถที่สถานีอิซุโคะเก็น (Izukogen) แล้วนั่งรถเมล์ไปยังชายฝั่งทะเล ใช้เวลาประมาณสิบนาที

ถ่ายภาพโดย Jean Gerard Dacher
สมาชิก JapanTravel
แปลโดย