สะพานแห่งสวนอิซุมิในชิบะ

สะพานแขวนที่เน้นความงามของภูมิประเทศอิซุมิ

โดย Jessica A Paje   

สะพานอิซุมิ (Izumi) เป็นศูนย์กลางของสถานที่ท่องเที่ยวในสวนธรรมชาติอิซุมิแห่งเมืองชิบะ บรรยากาศโดยรอบสะพานจะเปลี่ยนไปในแต่ฤดูกาล แต่ที่แน่ๆ ก็คือ สะพานแขวนอิซุมิเป็นไฮไลท์ของสวน ไม่ว่าจะเดินชมบนสะพานหรือเดินเล่นใต้สะพาน ทอดตัวข้ามสระน้ำด้วยความยาว 64.4 เมตร สีเขียวและส้มอันสดใสของสะพานจะทำให้เหล่าช่างภาพสุขใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

วิธีเข้าถึงสะพานอิซุมิในสวนธรรมชาติอิซุมิ ขึ้นรถ “Flower Bus” ที่มุ่งหน้าไปยังนะคะโนะ โซะชะโจะ (Nakano Soshajo) ลงรถที่อิซุมิ โคเอ็น อิริกุชิ (Izumi Koen Iriguchi) หรือประตูทางเข้าสวนอิซุมิ แล้วเดินอีกสิบนาที หากคุณขับรถมา ที่สวนมีบริการที่จอดรถในราคา 400 เยนในระหว่างเวลา 8.00-16.00 น

ชมแผนที่ของสวนอิซุมิได้ที่นี่

เส้นทาง

To access Izumi Bridge at Izumi Nature Park, take the “Flower Bus” bound for Nakano Soshajo (Nakano Switchyard) and get off at Izumi Koen Iriguchi (Izumi Park Entrance). 10-minute walk. If traveling by car, a visitor parking lot is available for a day rate of 400yen between the hours of 8:00am-4:00pm.

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Jessica A Paje